17/03/2022 : Émission de l'AFT : 1,483 milliard d’euros d’OAT indexées

L'Agence France Trésor a procédé ce matin à l’adjudication de l'OAT€i 0,10 % 25 juillet 2031, de l'OAT€i 0,10 % 25 juillet 2036 et de l'OAT€i 0,10 % 25 juillet 2053.
Vous trouverez ci-dessous le détail de cette adjudication.
Le montant total adjugé est susceptible d’être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu vendredi 18 mars 2022.

OAT€i
25/07/2031
0,10%
OAT€i
25/07/2036
0,10%
OAT€i
25/07/2053
0,10%
Fecha de emisión 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022
Fecha de liquidación 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022
Volumen demandado* 1 651 1 212 452
Volumen subastado* 788 531 164
Prix limite 117,17% 120,30% 139,68%
Porcentaje subastado al precio límite 100,00% 100,00% 100,00%
Tipo de cobertura ** 2,10 2,28 2,76
Prix moyen pondéré 117,21% 120,36% 139,84%
Tipo medio ponderado OAT -1,59% -1,19% -0,98%
Códigos ISIN FR0014001N38 FR0013327491 FR0014008181